• News

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez integrację zawodową w roku 2019

  Read more
 • News

  Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2019

  Konsultacje społeczne - zajrzyj tutaj.

  Read more
 • News

  Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

  Read more
 • News

  EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

  Read more

Our organizations

See all organizations