Contact

     

Contact:

Centrum Użyteczności Publicznej

ul. Jana III Sobieskiego 9

14-100 Ostróda


Correspondence Address:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda

zdjecie-obiektu

*


*


*
Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme Warmia and Masuria for 2007-2013

Unia Europejska